Onze visie

Ons beroep vereist een breed scala aan competenties, waarbij leiderschap en ondernemerschapsvaardigheden centraal staan.

Gedurende vele jaren hebben wij ons gericht op het verwerven en beheersen van verschillende competenties. Het bezitten van een competentie veronderstelt meesterschap, wat veel verder gaat dan louter kennis of zelfs vaardigheid. Meesterschap omvat het beheersen van kennis, vaardigheden en de mentale aspecten van competenties. We nodigen u graag uit om ons boek “leadercoach.pro” te raadplegen voor meer informatie.

We verwijzen naar onze ervaring om ons niveau van verschillende aspecten van ons beroep aan te tonen:

Kennis – Savoir

Elke jurist wordt verondersteld een diploma rechten te bezitten.

Een diploma alleen is echter geen garantie voor kennis. Kennis zonder praktijkervaring heeft weinig of geen toegevoegde waarde.

Vaardigheid -Savoir faire

Vaardigheden vormen de kern van een professionele beroepsuitoefening. Het proces om een vaardigheid te leren vertrekt het best vanuit nieuwsgierigheid en passie.
Passie is een enorme energie die kan aangewend worden om dan je geest te motiveren kennis en ervaring te verwerven.

Meesterschap – Savoir être

Doen is de ultieme stap van degenen die resultaten bereiken en niet alleen praten.
De juridische sector is spijtig genoeg er een van veel woorden maar weinig daden. Het heeft weinig zin tijd te verliezen te luisteren naar mensen die veel praten maar niets te zeggen te hebben. Praktijkervaring leert wat werkt en wat niet. Regels die in de praktijk niet werkbaar zijn, hebben geen toegevoegde waarde. Leren hoe zelfstandig te leven is belangrijker dan leven volgens regels opgesteld door onbekwamen of manipulators die denken het leven van anderen te moeten reguleren.

Ervaring of specialisatie is absoluut geen garantie voor intelligentie, creativiteit en visie.

Wat zijn dan onze referenties?

Wij hebben honderden zaken behandeld en velen daarvan gewonnen, zelfs tegen gerenommeerde kantoren in de desbetreffende materies zoals arbeidsrecht, openbare aanbestedingen etc.

Het feit dat iemand de reputatie heeft een specialist te zijn op een bepaald gebied, betekent niet automatisch dat diegene ook intelligent is. Iemand kan 20 jaar lang hetzelfde doen, maar het verkeerd of op een ondoordachte manier aanpakken.

Je kunt geen problemen oplossen met dezelfde benadering als degene die het probleem heeft veroorzaakt.

Albert EINSTEIN