Bedrijven, rechtshulp.

Onze rol is cruciaal om bedrijven te helpen navigeren door het complexe juridische landschap en ervoor te zorgen dat zij opereren in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Rechtsstructurering:

Adviseren van cliënten over de meest geschikte juridische structuur voor hun bedrijf, of het nu een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), besloten vennootschap (bv) of limited liability company (LLC) is, gebaseerd op factoren zoals aansprakelijkheid, belastingheffing en managementstructuur.

2. Oprichting:

Verlenen van bijstand bij de oprichting van de vennootschap, waaronder het opstellen en deponeren van de benodigde documenten zoals statuten, huishoudelijk reglement en aandeelhoudersovereenkomsten.

3. Compliance:

Wij zorgen ervoor dat uw vennootschap voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving, waaronder het verkrijgen van de nodige vergunningen en licenties, en het voldoen aan de vereisten inzake corporate governance.

4. Maatschappelijke zetel:

Wij zijn de maatschappelijke zetel van uw vennootschap. Ontvangen van juridische en officiële documenten namens de vennootschap worden ontvangen, zoals juridische kennisgevingen en belastingformulieren.

5. Gemachtigd Agent:

Wij treden op als gemachtigd agent van de vennootschap. Wij zijn het aanspreekpunt bent voor juridische zaken en zorgen ervoor dat de vennootschap voldoet aan de overheidsvoorschriften.

6. Wijzigingen en Depots:

Verlenen van bijstand bij wijzigingen in de statuten van de vennootschap of andere juridische documenten, evenals het deponeren van jaarverslagen en andere vereiste documenten bij de bevoegde overheidsinstanties.

7. Juridisch Advies:

Juridisch advies en ondersteuning aan de vennootschap inzake diverse aangelegenheden, zoals contracten, arbeidsrecht, intellectuele eigendom en geschillenbeslechting.