Nieuw en onderscheidbaar Het ras moet nieuw en onderscheidbaar zijn. Dit betekent enerzijds dat het ras zich van elk ander plantenras onderscheidt door één of meer belangrijke eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen het uitzicht betreffen, zoals een nieuwe kleur bij bloemen, …

Wat is kwekersrecht? Advocaat, procedure, ras, kwekersrecht, certificaat Read more »

Een particulier betaalt zijn factuur niet. Als handelaar kan je, te goeder trouw, soms langer dan een jaar wachten voor je die particulier gaat dagvaarden. Maar die particulier kan evengoed na 1 jaar stellen dat hij betaald heeft … In …

Facturen t.a.v. particulieren, niet handelaars ouder dan 1 jaar, opgepast voor verjaring! Read more »

NV art 633 BVBA art 332 Netto-actief minder dan helft maatschappelijk kapitaal, 1/4 maatschappelijk kapitaal. Algemene vergadering binnen 2 maanden na vaststelling verlies of had moeten vastgesteld worden. Opstellen bijzonder verslag. Vermelding van saneringsmaatregelen in verhouding met de hoegrootheid van …

Vennootschap Alarmbelprocedure Negatief Vermogen Read more »

Bij berichtgeving over gevoelige aangelegenheden mag van de pers een bijzondere zorgvuldigheid worden verwacht. Dat foto’s publiek zijn op Facebook is de uitzondering, niet de regel. Dat de journalist toevallig toegang had tot niet-publieke Facebook-pagina’s van het slachtoffer, geeft hem …

Inbreuk door publicatie van Facebookfotos Read more »