Wat is kwekersrecht? Advocaat, procedure, ras, kwekersrecht, certificaat

Nieuw en onderscheidbaar

Het ras moet nieuw en onderscheidbaar zijn. Dit betekent enerzijds dat het ras zich van elk ander plantenras onderscheidt door één of meer belangrijke eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen het uitzicht betreffen, zoals een nieuwe kleur bij bloemen, of ook andere kwaliteiten, zoals ontwikkelingstype, tijdstip van rijpheid of bloemtijdstip.

Anderzijds betekent nieuwheid ook dat het ras nog niet algemeen bekend mag zijn. Wel is het niet nodig dat u het ras zelf ontwikkeld heeft. Een ontdekt ras kan nieuw zijn in kwekersrechtelijke betekenis, zolang het niet algemeen bekend is.

Werd het ras dus al eerder verhandeld, geteeld, ingeschreven in een rassencatalogus of nauwkeurig beschreven in de literatuur… dan is het algemeen bekend. Indien het ras al in het buitenland werd verhandeld, is er een sperperiode van vier jaar waarbinnen de aanvraag voor een kwekerscertificaat moet worden ingediend opdat het nieuwheidsvereiste zou zijn vervuld. Denk er dus aan om voor uw nieuw ras tijdig een kwekerscertificaat aan te vragen.

Homogeen

Opdat een ras in aanmerking zou komen voor een kwekerscertificaat, dient het voldoende homogeen te zijn. Dit houdt in dat elke plant van een ras overeenstemt met de rasbeschrijving. De planten van een zelfde generatie dienen onderling dus voldoende op elkaar lijken wat betreft hun belangrijke eigenschappen.

Bestendig

Het ras dient bestendig te zijn. Dit betekent dat elke plant, van generatie op generatie, aan de beschrijving van het ras moet blijven voldoen. Het ras dient met andere woorden zijn kenmerkende eigenschappen te behouden na meerdere vermeerderingen of vermeerderingscyclussen.

Rasbenaming

Overeenkomstig art. 25-34 van het Koninklijk Besluit tot bescherming van de kweekproducten dient een geldige rasbenaming aangeduid te worden bij de aanvraag.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*