Verval merk door gebrek aan gebruik

Merkrechten kunnen verloren gaan als het merk niet wordt gebruikt. De zin van deze wettelijke bepaling, die terug te vinden is in het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom in artikel 2.26 2 onder a is, dat merknamen die niet of niet meer worden gebruikt geen blokkade mogen zijn voor derden die deze merken willen gebruiken. Van normaal gebruik is sprake als het merk daadwerkelijk in het economisch verkeer wordt gebruikt, bijvoorbeeld om afzet te behouden of afzet te vinden. Merkgebruik moet wel duidelijk zijn. Gebruik dat alleen het doel nastreeft de rechten te behouden valt buiten normaal gebruik. Als een merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren zonder geldige reden niet gebruikt is voor de waren en of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, kan het verval van het merk worden ingeroepen door iedere belanghebbende. Het inroepen van dit verval is aan wettelijke bepalingen onderworpen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*