Verjaring Internationale Koopovereenkomst Verdrag Wet

Op 30 oktober 2008 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet betreffende de toetreding van België
. tot het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te New York op 14 juni 1974, en
. tot het Protocol tot wijziging van het verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980.
Het Verdrag van New York van 14 juni 1974 schrijft eenvormige regels voor met betrekking tot de voorwaarden van de verjaring van internationale koopovereenkomsten.
Het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 harmoniseert de regels die van toepassing zijn op de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*