Stavingstukken aanvraag Pro deo of tweedelijnbijstand

Volgende stavingsstukken dienen te worden gevoegd bij de aanvraag:

 

een bewijs van samenstelling van het gezin (dat toelaat te controleren of de

rechtzoekende voor juridische bijstand alleenstaand of samenwonend is);

enelk document dat de inkomsten van de rechtzoekende aantoont en, in voorkomend

geval, van zij die ten laste zijn of samenwonen met de rechtzoekende, zoals:

het bewijs van de mutualiteit of van een hulpkas voor werkloosheidsuitkering;

een individuele afrekening (bijvoorbeeld de loonfiche);

voor zelfstandigen: onder andere de jaarlijkse fiche 281.50 én de laatste BTW –

aangifte;

bankuittreksels;

periodieke overzichten van interimbureaus;

met dien verstande dat deze documenten moeten zijn uitgeschreven op naam van de

rechtzoekende en van de personen ten laste of samenwonenden.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*