Rangregeling schuldeisers bij faillissement. Reorganisatie. Overnemen. Afstoten. Vereffenen. Stoppen…

Crisis schudt door elkaar en doet reorganiseren.

Dit betekent afstoten en overnemen.

Het is interessant de rangregeling (volgorde van uitbetaling)te kennen van de schuldeisers bij de afhandeling van het faillissement.

Een zoektocht op het internet heeft mij niet veel bijgebracht. Vandaar dit blogbericht.

Blijkbaar is dergelijke rangregeling niet standaard en ingewikkeld. Een vereenvoudiging dringt zich op…

Nu doen we het met de bestaande lijst die eigenlijk meer een richtlijn kan zijn:

A.      De suppervoorrechten:  de handelingen van de curator en deze die daarmee gelijkgeschakeld worden;

B.      De bijzondere voorrechten art. 20 Hyp. Wet.:

C.      De algemene voorrechten:

a.       gerechtskosten (art. 17 en 19 Hyp.W.) (algemeen voorrecht of A.V.);

b.      verzekeringspremies (art. 60 Wet 25 juni 1992 Landverzekeringen) (bijzonder voorrecht ofB.V.);

c.       kosten gemaakt tot behoud van de zaak (art. 22 en 25 Hyp.W.) (B.V.);

d.      schuldvordering van de hotelhouder (art. 20,6 Hyp.W.) (B.V.);

e.      schuldvordering van de vervoerder (art. 20,7 Hyp.W.) (B.V.);

f.        schuldvordering van de pandhoudende schuldeiser (art. 20,3 Hyp.W.) (RV.)
(
hier wordt niet bedoeld de pandhouder op het handelsfonds);

g.       schuldvordering van het slachtoffer van misbruiken gepleegd door openbare
ambtenaren (art. 20,8 Hyp.W.) (B.V.);

h.      schuldvorderingen waaraan een voorrecht gehecht is op de adrninistratieve of professionele waarborgsommen (RV.);

i.         schuldvordering van het slachtoffer van een ongeval (art. 20,9 Hyp.W.) (RV.);

j.        begrafeniskosten (art. 19,2 en 25 Hyp.W.) (A.V.);

k.       bedragen verschuldigd voor zaden of kosten voor de oogst en gereedschap
dien
ende voor de exploitatie (art. 20,2 en 24 Hyp.W.) (B.Y.);

l.         huur- en pachtprijzen (art. 20,1 en 23 Hyp.W.) (B.V.);

m.    schuldvordering van de pandhoudende schuldeiser op de handelszaak (Wet
2
5 oktober 1919) (B.V.) – l en m kunnen zich ook in omgekeerde volgorde
aanbieden;

n.      schuldvordering van de landbouwleningen (Wet 15 aprill884, art. 8) (B.V.);

o.      schuldvorderingen van de onbetaaldeverkoper (art. 20,5 en23 Hyp.W.) (RV.);

p.      kosten van de laatste ziekte (art. 19,3 en 26 Hyp.W.) (A.V.);

q.      lonen van de werknemers (art. 19, 3bis Hyp.W.) (A.V.);

r.        vakantiebijdragen (art. 19,4 Hyp.W.) (A.V.);

s.       vergoeding voor arbeidsongeval (art. 19, 4bis Hyp.W.) (A.V.);

t.        bijdragen verschuldigd aan R.S.Z. en sociale verzekeringskassen zelfstandigen
(art. 19, 4ter Hyp.W.) (A.V.);

u.      bijdragen voor kinderbijslagen (art. 19,4quater Hyp.W.) (A.V.);

v.       schuldvorderingen fonds voor sluiting in zoverre geen subrogatie
(art. 19quinquies Hyp.W.) (A.V.);

w.     bijdragen schadeloosstelling ingevolge sluiting ondernemingen (art. 19septies
Hyp.W.) (A.V.);

x.       voor leverancier levensmiddelen (artikel 19,5 Hyp.W;) (A.V.)

y.       voorrecht van de fiscus (directe belastingen, BTW, successierechten, douane en accijnzen, gemeentebelastingen, provincie belastingen (zie diverse wetgevingen) (A. V.);

z.       voorrecht van het ereloon van de advocaten ingevolge de verdediging en strafzaken (artikel twee wet 5-15 september 1807) (A. T.);

aa.   voorrecht van de schatkist voor gerechtskosten in strafzaken (artikel twee wet 5-10 september 1807) (A. W.);

 

 

Voor verdere vragen, kan je me gerust een email sturen of een afspraak maken

in Brussel of Sint-Truiden.

mailto:stephan@doukhopelnikoff.com?subject=Bloginfo

+3211766062

 

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*