Pro Deo Advocaat, Voorwaarden tweedelijns rechtsbijstand

Hierbij enkele cijfers (1/09/2009) om in aanmerking te komen voor de bijstand van een

Pro Deo advocaat, nu tweedelijns rechtsbijstand genoemd:

 

(35) De alleenstaande die door een document – zie punt (44) – te beoordelen door het BJB,

bewijst dat zijn maandelijks netto-inkomen lager is dan € 860,00 (bedrag geldig op 1

september 2009).

De alleenstaande komt in aanmerking voor volledige kosteloosheid als zijn maandelijks

netto-inkomen lager is dan € 860,00 netto per maand (bedrag geldig op 1 september 2009).

De alleenstaande komt in aanmerking voor gedeeltelijke kosteloosheid als zijn maandelijks

netto-inkomen ligt tussen € 860,00 en € 1.104,00 netto per maand (bedragen geldig op 1

september 2009).

(36) De alleenstaande met iemand ten laste of de samenwonende met zijn echtgeno(o)t(e) of

met iedere andere persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt, die bewijst aan de hand

van om het even welk document – zie punt (44) -dat het gemiddeld maandelijks nettoinkomen

van het gezin lager is dan € 1.104,00 (bedrag geldig op 1 september 2009).

Hierbij wordt rekening gehouden met een aftrek van 15 % van het leefloon van een persoon

met gezinslast, hetzij € 145,16 per persoon ten laste (bedrag geldig op 1 juni 2009).

Men geniet volledige kosteloosheid als het gemiddeld maandelijks netto-inkomen lager is

dan € 1.104,00 netto per maand (bedrag geldig op 1 september 2009) dit telkens te

vermeerderen met een bedrag van € 145,16 per persoon ten laste.

Men geniet gedeeltelijke kosteloosheid als het gemiddeld maandelijks netto inkomen ligt

tussen de € 1.104,00 en de € 1.348,00 netto per maand (bedragen geldig op 1 september

2009); telkens te verhogen met de som van € 145,16 per persoon ten laste.

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*