Netto: Ontslag per sms: kan dat?

Netto: Ontslag per sms: kan dat?

“In principe kan ontslag op alle mogelijke manieren worden gegeven: mondeling, per fax, per sms en ook via een brief die wordt afgegeven. In dat geval zal de werknemer onmiddellijk vrijgesteld worden van prestaties en heeft de werknemer recht op een opzeggingstermijn. Hoe betwistbaar dit dan ook op het eerste gezicht lijkt, een ontslag per sms is geldig”, vertelt Kris De Schutter, advocaat bij Loyens & Loeff, aan uitgeverij Kluwer.

Met of zonder vooropzeg
Volgens Securex moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen een ontslag met of zonder prestatie van opzegtermijn:

Zonder prestatie van opzegtermijn: volgens Securex dient er bij de mededeling van het ontslag geen enkele wettelijke formaliteit nageleefd te worden.
Met prestatie van opzegtermijn: in dit geval moet de werkgever wel degelijk rekening houden met strikte vormvereisten. “Zo moet het ontslag schriftelijk gegeven worden en moet dat schrijven het begin en de duur van de opzeg vermelden. Daarnaast moet het door de werkgever gedateerd en ondertekend zijn. De betekening ervan kan bovendien slechts op 2 manieren gebeuren: via een aangetekende brief of via een deurwaardersexploot.”
Wordt die procedure niet nageleefd en stuurt de werkgever simpelweg een sms’je? Dan is de opzegbrief weliswaar nietig, maar blijft het ontslag wel geldig. “De werknemer kan het contract dan ook als onmiddellijk beëindigd beschouwen en een opzegvergoeding eisen”, besluit Securex.

En wat bij een zware fout?
Net als bij ontslag zonder prestatie van opzegtermijn mag dat ook bij een zware fout per sms gebeuren. Om geldig te zijn, moet er wel binnen de drie werkdagen een aangetekende brief worden verstuurd die de zware fout motiveert. Een deurwaardersexploot is eveneens geldig.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*