Overtuig uw advocaat

Uw advocaat heeft meer dan 1 client en meer dan 1 zaak.

Welk uw probleem of vraag ook is, het is belangrijk dat uw advocaat tijd vrij maakt voor u.
Dit is voor u het belangrijkste moment. Dus bereidt u voor. Dit hangt niet alleen van uw advocaat af. Overtuig hem u te helpen. Hoe doet u dat?

Het maken van de afspraak: Deel aan uw advocaat of zijn medewerkster mee hoeveel tijd u zal nodig hebben en zeg in 1 zin waarover het gesprek zal gaan. Hierdoor bereid u zich al voor en kan u kort zijn. Hetzij telefonisch hetzij via email. Ik zelf verkies email. Het dossier kan al aangemaakt worden en ik ben als advocaat al voorbereid.Op die manier heeft de advocaat al een idee waarover het gaat en kan hij kiezen zich al dan niet voor te bereiden voor het gesprek. Niet elke materie behoort tot het interessegebied (specialisatie) van uw advocaat en dat hoeft ook niet. Belangrijker is dat uw advocaat naar u luistert. Als hij niet luistert kan je hem ook niet overtuigen.
Anecdote: onlangs vertelde een cliente mij dat zij voordien een heel gekend advocaat had, vele advocaten noemen hen, media-advocaten. Zij vertelde dat hij waarschijnlijk heel goed was in zijn job maar dat hij bijna niet bereiken was, zijn emails niet beantwoordde, kortom weinig tijd had. Ik legde haar uit dat het probleem niet noodzakelijk bij de advocaat lag. Kijk als client ook naar jezelf. Het gaat erom je te positioneren naar je advocaat toe.

Hang geen lang verhaal op. Wees kort. Door kort te zijn wek je juist interesse op. Het geeft ook een gevoel van eerbied voor de kostbare tijd van uw advocaat. Lange gesprekken verhinderen hem te DOEN. Dus actie te ondernemen. Want dit is toch hetgeen u wenst. Dat hij iets DOET.

Eenmaal de feiten kort uiteengezet, vraag hoeveel tijd hij zal nodig hebben om een analyse op te stellen en vervolgens zijn advies te geven.

Het is juist de job van de advocaat de juiste vragen te stellen die hem toelaten zich een idee te vormen van u en uw vraag/probleem. Ik houd ervan te weten wie mijn client is en zal eerst beginnen met vragen die op het eerste zicht niets met de zaak te maken hebben. Ik weet graag met wie ik te doen heb voor ik het opneem voor een client. Omdat ik weet dat ook de client moet overtuigd worden van zijn gelijk of ongelijk. Dus bereid u ook voor op dergelijke vragen. Een advocaat heeft geheimhoudingsplicht dus u hoeft zeker niet te liegen of zaken te verzwijgen. U kan uw advocaat enkel overtuigen door zelf correct te zijn.

Eenmaal als uw advocaat achter u staat, kan hij ook zijn best doen!

Als u uw advocaat wil overtuigen, respecteert u ook dat u hem betaalt voor zijn prestaties. Hij oefent het beroep nu eenmaal uit om geld te verdienen. Veelal lijkt dit nog steeds een taboe. Overtuigen gaat om wederzijds respect. Als u twijfelt hoeveel het zal kosten vraag dit dan. In de media stel dikwijls vast dat clienten verwonderd zijn over de erelonen van advocaten. Terwijl hier locaal wij de laagste erelonen hebben. Dit is te wijten aan een gebrek aan communicatie hierover en professionaliteit. Maar dikwijls ook aan een gebrek aan respect.
Een client die mij consulteert weet dat hij zal betalen voor een evenwicht tussen het gebruiken van de tijd van een advocaat met
* drie keer onderscheiding aan de Univ;
* 24 jaar ervaring;
* mijn reputatie in bepaalde materies;
* analytisch denken, to the point, correct en professioneel advies;
* multi-culturele rijkdom, wijsheid en meertaligheid,
* mijn out of the box – visie, inlevingsvermogen en overtuigingskracht,
en wat mijn hulp waard is voor hem waard is!

Respect voor dit evenwicht is de basis voor een goede advocaat/client-relatie. Op die manier zullen zij elkaar maar vooral ook derden kunnen overtuigen.

Mijn vaste clienten zijn dan ook tevreden over het evenwicht tussen wat ik hen bied en wat zij hiervoor betalen.

Daarom laat ik mij niet verleiden tot snel telefonisch advies.

Wat kan u hieruit afleiden?
1. Laat u niet verleiden Uw advocaat telefonisch te bellen om snel iets te weten. Tenzij u op deze manier samenwerkt uiteraard. Trouwens, wat voor u als client eenvoudig lijkt, kan juridisch veel complexer zijn dan u denkt. Het is dus aan uw advocaat om dit te bepalen. Waarom heeft u hem anders nodig? Om enkel u gelijk te geven? Wat wint u daarbij? Maar best is dat u een email stuurt. Uw advocaat kan dan zelf beslissen wat en hoe snel hij antwoordt. Als u het toch anders doet, zal u krijgen wat u wil: een snel telefonisch advies…
2. Bereid uw vragen voor op papier, u vergeet niets en er kan gestructureerd gewerkt worden.
3. Het oplossen van vragen, problemen, actie vergt structuur, planning, strategie. Een goede basis biedt meer kansen op succes.
4. Voorbereiding en wederzijds respect is al half overtuigen!

20111106-135626.jpg

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*