Gebruik of misbruik van metatags kunnen strijdig zijn met eerlijke handelsgebruiken

Strijdig met eerlijke handelsgebruiken:

«elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, waardoor een verkoper de beroepsbelangen van een of meer andere verkopers schaadt of kan schaden» verbiedt en anderzijds, indien het om reclame gaat, elke reclame verbiedt ‘die, (…) gegevens bevat waardoor verwarring kan ontstaan met een andere verkoper, zijn producten, zijn diensten of zijn activiteit \ hetzij op grond van de bescherming van intellectuele rechten, wat het geval kan zijn wanneer de gebruikte metatag een inbreuk op een beschermd merk uitmaakt.’ 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*