Facturen t.a.v. particulieren, niet handelaars ouder dan 1 jaar, opgepast voor verjaring!

Een particulier betaalt zijn factuur niet.

Als handelaar kan je, te goeder trouw, soms langer dan een jaar wachten voor je die particulier gaat dagvaarden.

Maar die particulier kan evengoed na 1 jaar stellen dat hij betaald heeft … In zijn hoofde is er een wettelijke bescherming en is er een bevrijdende verjaring van 1 jaar. Een vermoeden van betaling.

Een kostelijk spelletje…

De procedure voor niet-betaalde facturen wordt bijgevolg best opgestart binnen het jaar na factuurdatum!

Art. 2272 B.W.

«De rechtsvordering van gerechtsdeurwaarders tot betaling van hun loon voor de akten die zij betekenen, en voor de opdrachten die zij uitvoeren;
Die van kooplieden, wegens de koopwaren die zij verkopen aan personen die geen koopman zijn;

Die van kostschoolhouders, tot betaling van het kostgeld van hun leerlingen; en van andere meesters, tot betaling van het leergeld;

Die van dienstboden die zich bij het jaar verhuren, tot betaling van hun loon,

Verjaren door verloop van een jaar».

Art. 2272 B.W. voert een korte verjaringstermijn van één jaar in voor sommige rechtsvorderingen, waaronder die van kooplieden, wegens de koopwaren die zij verkopen aan personen die geen koopman zijn.

De korte verjaringstermijn is gebaseerd op een vermoeden van betaling en wordt gemotiveerd door het feit dat van het ontstaan en de kwijting van dergelijke schulden doorgaans geen geschrift wordt opgesteld. Op grond van art. 2274, tweede lid, B.W. houdt de verjaring op te lopen, «indien er een afgesloten rekening, een onderhandse of authentieke schuldbekentenis bestaat, ofwel een dagvaarding voor het gerecht, waarop geen verval van instantie is gevolgd».

Omdat de korte verjaringstermijn afwijkt van de algemene regel, dient art. 2272, tweede lid, B.W. beperkend te worden geïnterpreteerd.

20111203-084742.jpg

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*