Facilitatie

De belangrijkste taak van een professionele facilitator is het bijstaan van cliënten om betere prestaties te bereiken om tot oplossingen en resultaten te komen.

Eenvoudig gezegd is faciliteren het makkelijker of gemakkelijker maken van een actie of proces, wat niet betekent dat faciliteren eenvoudig is.

Een professionele internationale facilitator moet veel vaardigheden beheersen om te kunnen reageren op de uiteenlopende behoeften van klanten, groepen en organisaties over de hele wereld.

De rol van de facilitator is relevant op alle niveaus, van nationaal tot internationaal. Of het nu gaat om het behartigen van belangen bij een gemeente, het lobbyen voor Europese subsidies of het vertegenwoordigen van een cliënt in een internationaal geschil, een facilitator kan een waardevolle bijdrage leveren.

Faciliteren is een krachtige tool die niet alleen kan worden ingezet om groepen te begeleiden bij het bereiken van een gemeenschappelijk doel, maar ook om als tussenpersoon te fungeren tussen cliënten en nationale, Europese en internationale instanties. In deze rol kan een facilitator een cruciale rol spelen bij het behalen van gewenste resultaten en het bevorderen van dialoog en samenwerking.

De rol van de facilitator als tussenpersoon

Als facilitator tussen cliënten en instanties vervult u een onafhankelijke en neutrale rol. U bent de verbindende factor tussen de verschillende partijen en zorgt ervoor dat alle stemmen gehoord worden. U creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarin open en constructieve communicatie kan plaatsvinden.

Het inschakelen van een facilitator als tussenpersoon kan een aantal belangrijke voordelen opleveren:

 • Objectiviteit en neutraliteit: De facilitator is een onafhankelijke partij die geen belangen heeft bij een van de betrokken partijen. Dit zorgt voor een objectieve en neutrale benadering van de problematiek.
 • Vertrouwen en transparantie: De facilitator creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarin alle partijen open en eerlijk met elkaar kunnen communiceren. Dit bevordert transparantie en wederzijds respect.
 • Effectieve communicatie: De facilitator is een expert in communicatie en kan effectief communiceren met alle betrokken partijen. Dit zorgt ervoor dat alle stemmen gehoord worden en dat er geen misverstanden ontstaan.
 • Creatieve oplossingen: De facilitator kan creatieve oplossingen bedenken die voor alle partijen bevredigend zijn.
 • Tijdsbesparing: De facilitator kan het proces efficiënter en effectiever laten verlopen, wat tijd en geld bespaart.
 • Faciliteren bij nationale, Europese en internationale instanties

Eigenschappen van een goede facilitator:

 • Luisteren en begrijpen: U luistert aandachtig naar de behoeften, wensen en belangen van zowel de cliënt als de instanties. U streeft ernaar om alle perspectieven te begrijpen en de kern van de problematiek te identificeren.
 • Communiceren en bemiddelen: U faciliteert de communicatie tussen de cliënt en de instanties. U zorgt ervoor dat alle partijen elkaar begrijpen en dat er geen misverstanden ontstaan. U bemiddelt bij conflicten en helpt partijen om tot een oplossing te komen waar allebei tevreden mee zijn.
 • Onderhandelen: U kunt namens de cliënt onderhandelen met de instanties. U streeft ernaar om de beste mogelijke deal voor de cliënt te realiseren, rekening houdend met de belangen van alle partijen.
 • Processen begeleiden: U begeleidt de cliënt en de instanties doorheen het gehele proces, van het begin tot het einde. U zorgt ervoor dat deadlines worden gehaald en dat alle stappen op de juiste manier worden doorlopen.
 • Resultaten faciliteren: U faciliteert het behalen van gewenste resultaten. U helpt de cliënt en de instanties om concrete doelen te stellen en strategieën te ontwikkelen om deze doelen te bereiken.