Echtscheiding Recht

Op vraag van sommige cliënten hierbij een samenvatting van de echtscheidingsregeling van kracht sedert :

 

NIEUWE WET ECHTSCHEIDINGEN VANAF 1/9/2007

Wat verandert er allemaal?

1. Vanaf 1 september 2007, spreekt de wet niet meer in termen van echtscheiding op grond van feiten, of van feitelijke scheiding van minstens 2 jaar.

Wie wil scheiden, beschikt vanaf dan over de mogelijkheid tot hetzij een (versoepelde) procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming, hetzij tot een (nieuwe) procedure tot echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting.

A.Een versoepelde procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT).

2. De procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming –ook wel bekend als een EOT-procedure- bestond reeds langer, maar wordt vanaf 1/9/2007 versoepeld.

3. De versoepeling bestaat er vooreerst in dat vanaf 3 maanden huwelijk een EOT-procedure reeds kan worden aangevat. De termijnvoorwaarde van minstens 2 jaar huwelijk, zal dus niet meer gelden.

Daarnaast werden de voorwaarden om tot een EOT-procedure toegelaten te worden ook in die zin versoepeld, dat geen minimumleeftijd meer nodig is om de EOT-procedure aan te mogen vatten

B. Een nieuwe procedure tot echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting.

4. Deze nieuwe procedure zal kunnen begonnen worden in drie situaties.

De eerste situatie doet zich voor wanneer na minstens 6 maanden feitelijke scheiding, beide partners akkoord gaan om te scheiden.

Een andere situatie is deze waarbij na 1 jaar feitelijke scheiding, minstens één van beide partners de scheiding aanvraagt.

Tot slot zal een procedure tot echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting eveneens kunnen worden aangevat wanneer de voortzetting van het samenleven redelijkerwijze onmogelijk is geworden. Dit laatste zal kunnen bewezen worden door alle wettelijke middelen zoals bijvoorbeeld betrapping op overspel.

C. Heel belangrijk: de vraag wie schuld heeft aan de echtscheiding, speelt geen rol meer … Behalve bij het vorderen van alimentatiegelden.

5. Door de nieuwe echtscheidingswet, speelt de vraag wie schuld heeft aan de echtscheiding, geen rol meer.

6. Op 1/9/2007 wordt evenwel meteen ook een nieuwe regeling inzake alimentatiegelden van kracht, waarbij de vraag wie schuld heeft aan de echtscheiding, op dat vlak, toch nog (enigszins) een rol speelt.

De nieuwe alimentatieregeling kan worden samengevat met de volgende 6 krijtlijnen:

Alimentatie zal worden betaald aan de meest behoeftige partner, en mits deze geen zware fout aanleiding gevend tot de echtscheiding, heeft begaan.

Alimentatie dient in principe de behoeften van de partner te dekken –en dus niet meer te garanderen in een gelijk(w)aardige levensstandaard als tijdens het huwelijk.

Alimentatie kan nooit hoger zijn dan 1/3 van het netto-inkomen van de partner die moet betalen.

De duur van de alimentatie-uitkering is in principe beperkt tot de duur van het huwelijk.

Het recht op alimentatie stopt automatisch bij een nieuw huwelijk of een verklaring van wettelijke samenwoning van de partner die er recht op had.

Het bedrag van de alimentatie kan door de rechter aangepast worden als nieuwe omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de betalende ex-partner, daartoe nopen.

D. Het belang van bemiddeling in familiezaken zoals echtscheiding.

7. Twijfelen om te scheiden, met vragen zitten over de verschillende scheidingswegen of procedures, met vragen zitten over de aan scheiding verbonden financiële, materiële en emotionele gevolgen, overwegen om een tijdje apart te gaan wonen (proefscheiding), … : stuk voor stuk gaat het om heel emotionele situaties, die juridisch heel wat problemen stellen, waarin een objectieve stem, die mee en vooruit denkt in functie van beide partners en de opgroeiende kinderen, géén overbodige luxe is, maar een reële steun betekent.

 

 

Voor verdere vragen, kan je me gerust een email sturen of een afspraak maken

in Brussel of Sint-Truiden.

mailto:stephan@doukhopelnikoff.com?subject=Bloginfo

+3211766062

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*