De Vrederechter: Bevoegdheden

Cliënten hebben mij gevraagd op mijn blog bijdragen te schrijven over de Vrederechter; wie is hij?  welke zijn zijn taken?

 

De bijdrage zal verdeeld worden over verscheidene blogs.

 

De bevoegdheden van de vrederechter zijn opgesomd in artikel 590 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek

 

De vrederechter is bevoegd voor vordering waarvan het bedrag lager is dan € 1860 met als belangrijkste uitzondering de geschillen tussen werknemers en werkgevers.

 

Ongeacht het bedrag is de vrederechter bevoegd voor:

 

1.       geschillen in verband met huur of verhuur: de gewone huur, de woning huur, de handelshuur en de landpacht met voorkooprechten;

2.       uitzetting wegens het betrekken van plaatsen zonder recht of titel: bewoningsproblemen tussen ex-samenwonenden, krakers;

3.       geschillen over het gemeenschappelijk gebruik, genot, onderhoud, behoud of beheer van appartementsgebouwen;

4.       geschillen in verband met erfdienstbaarheden zoals rechten van overgang;

5.       burenruzies;

6.       geschillen in verband met de herziening van onderhoudsgelden na echtscheiding;

7.       bezitsvorderingen;

8.       geschillen in verband met onteigeningen, ruilverkavelingen;

9.       geschillen in verband met kleine nalatenschappen;

10.   geschillen in verband met kredietovereenkomsten en naamloze overdracht;

11.   aanduidingen van voorlopige bewindvoerders over personen die hun goederen niet kunnen beheren, alsook de opvolging ervan;

12.   gedwongen opname ingesloten instellingen van geesteszieken en de regeling van hun verder verblijf;

13.   verzoeken tot het bevelen van voorlopige maatregelen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden en tot het bepalen van voorlopige onderhoudsuitkeringen voor echtscheiding;

14.   voogdij en adoptie (familieraad voor minderjarigen wezen);

15.   verzekeringen en inventarissen;

16.   opstellen van akten van bekendheid;

 

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*