CONTRACT TIPS OPSTELLER

Waar moet de opsteller van een contract rekening mee houden?
De belangen van zijn client. Het contract zal meestal opgesteld worden door de verkrijger;
De functie van de andere partij: onderhandelaar; extern raadgever, onderhandelingsbevoegd en beslissingsbevoegd? Bevoegd om te contracteren?
Ken je de structuur en aard van de economische markt? Wegvervoer, bouw, ontwerpers
Ken je de gebruiken?
Ken je de wensen van je client? Welk is de rol van de overeenkomst in zijn strategie? Wat verwacht hij van zijn wederpartij?
Beheers je de taal? Ken je het recht? Ken je de cultuur?
Ga je een preambule opsteeln waarbij de partijen hun intenties blootgeven of de achtergrond van hun overeenstemming verduidelijken? Juridische status? Economische expertise? Welk economische doel wordt met de overeenkomst nagestreefd? Welk is de reden om tot contractsluiting over te gaan?
Wie volgt het contract op? Het is immers een soort checklist die opgevolgd, verbeterd kan worden.
Is de overeenkomst waterdicht? Kan het een algemene toets door de rechter doorstaan?
Dingend recht
Algemene voorwaarden
Komen de contractstermen overeen met de wettelijke termen?
Valt het contract onder de door de wetgever geregelde bijzondere overeenkomsten?
Is het duidelijk over welk soort contract het gaat, is er zekerheid?
Valt het contract onder bepaalde wetgeving?
Valt het onder overgangsregelingen?
Is het contract redelijk en billijk?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*