Confraters vertegenwoordiging

Naast mijn eigen cliënten begeleid ik ook graag collega-advocaten uit heel België bij hun juridische zaken in Brussel. Ik begrijp de unieke uitdagingen waarmee advocaten te maken kunnen krijgen en streef ernaar u een soepele en betrouwbare vertegenwoordiging te bieden in Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige dossiers.

Met 27 jaar ervaring in diverse dossiers, ben ik uw betrouwbare partner voor juridische bijstand in Brussel.

 • Commerciële zaken:
  • geschillen die vallen onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank in Brussel.
  • oprichting van vennootschappen in Brussel.
 • Commerciële Strafzaken: Begeleiding bij complexe economische misdrijven en fraudezaken, bijstand verhoor etc.
 • Immigratieprocedures: Naast mijn brede expertise in commerciële en burgerlijke zaken, ben ik ook gespecialiseerd in het begeleiden van collega-advocaten bij immigratieprocedures voor diverse instanties in Brussel, waaronder:
  • Dienst vreemdelingenzaken (DVZ): Vertegenwoordiging bij aanvragen voor verblijfsvergunningen, regularisaties, gezinshereniging, en asielprocedures.
  • Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen (CVGS): Bijstand bij procedures voor de erkenning van de vluchtelingenstatus.
  • FEDASIL, Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.
  • IBZ, Raad voor vreemdelingenbetwistingen: Begeleiding bij beroepen tegen beslissingen van de vreemdelingenrechtbank en andere instanties in vreemdelingenrechtelijke zaken.
  • FOD Justitie: vreemdelingenrechtelijke zaken voor de rechtbanken van eerste aanleg en de correctionele rechtbanken.
 • Burgerlijke Zaken: Omvattend advies en vertegenwoordiging in contract-, familierecht- en aansprakelijkheidsgeschillen.
 • Administratieve Zaken: Deskundige ondersteuning bij procedures met overheidsinstanties en administratieve beroepszaken.

Naast mijn diepgaande juridische kennis, sta ik bekend om mijn:

 • Ervaring en Kennis: Profiteer van mijn 27 jaar ervaring in de advocatuur.
 • Sterk Netwerk: Maak gebruik van mijn uitgebreide netwerk in Brussel.
 • Persoonlijke Aanpak: Ervaar mijn vriendelijke en flexibele werkwijze.

Ik begrijp de unieke uitdagingen waarmee advocaten te maken krijgen, met name inzake professionaliteit en betrouwbaarheid. Daarom bied ik gespecialiseerde vertegenwoordiging aan collega-advocaten uit heel België bij hun juridische zaken in Brussel. U kunt rekenen op een:

 • Soepele Vertegenwoordiging: Ik neem uw Brusselse dossiers zorgvuldig over, zodat u zich kunt focussen op uw eigen cliënten.
 • Betrouwbare Ondersteuning: U kunt erop vertrouwen dat ik uw belangen met de nodige zorg en toewijding behartig.
 • Sterk Netwerk: Maak gebruik van mijn uitgebreide netwerk van contacten in de Brusselse advocatuur en rechtbanken.

Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvend gesprek om uw zaak te bespreken.