Cloud Computing en het belang van Algemene Voorwaarden op het internet

Cloud Computing en het belang van Algemene Voorwaarden en overeenkomsten op het internet.

door Stephan DOUKHOPELNIKOFF, Internetadvocaat.be, Websitescan.be, Contractscan.be

Met Cloud Computing bedoelt men het gebruik van computertechnologie via het internet.

Met de Cloud bedoelt men de software (webbrowser) en de terminal (PC, PDA) die de gebruiker gebruikt om zich toegang te verschaffen tot het internet, het gebruik van software om gebruik te maken van diensten en de hardware (servers) op het internet.

Dit alles gebeurt niet meer op de computer van de gebruiker, zoals dit in het verleden het geval was. Het Internet heeft het immers mogelijk gemaakt dit alles te splitsen.

De bedoeling is om efficiënter en goedkoper te werken. De gebruiker betaalt enkel zijn effectief gebruik.

Pay per use.

Om een voorbeeld te geven:

Als je vroeger een wagen kocht, betaalde je onmiddellijk de koopsom. Daarbuiten betaal je de verzekering, het onderhoud en het verbruik.

Cloud Computing betekent dat je niet meer de wagen koopt en al deze kosten afzonderlijk draagt maar dat je enkel betaalt op het ogenblik dat je een wagen gebruikt voor een vast bedrag per kilometer waarin alle kosten (aankoop, verzekering, brandstof enz.) zijn vervat.

Hetzelfde geldt voor Cloud Computing. De gebruiker heeft enkel een toegang nodig tot het internet. Hij moet dus niet noodzakelijk eigenaar zijn van de PC waarop hij werkt noch een licentie hebben op de software die hij gebruikt.

Uiteraard kan men hierdoor grote kosten besparen. De kennis van de gebruiker dient ook niet uitgebreid te zijn. Hij moet zich gewoon toegang kunnen verschaffen.

Er zijn bijgevolg verscheidene leveranciers:

1.       De server waarop de software wordt gehost;

2.       De clientsoftware, webbrowser, die uit de gebruiker mogelijk maakt zich toegang te verschaffen tot een dienst;

3.       De softwareleverancier op de server

Er zijn verschillende lagen:

1.       Software as a Service SAAS

hierbij staat de applicatie volledig onder controle van de dienstverlener. De gebruiker kan er gebruik van maakten maar kan er niets aan veranderen. Bvb. Facebook, Google Apps.

2.       Platform as a Service PAAS

hier kan de gebruiker meer. Er wordt een ontwikkelingstaal ter beschikking gesteld van de gebruiker waarmee hij kan werken.

Bvb. Paypal, Google App Engine

3.       Infrastructure as a Service

in deze laag bevinden zich de servers, netwerken en andere hardware toepassingen. De gebruiker heeft de volledige vrijheid over de hardware. Heeft u zo kennis nodig over alle drie lagen en het onderhoud ervan. bvb  Amazon VPC.

De vereiste kennis vermindert naar boven toe. De kostprijs voor de gebruiker daalt evenredig.

De juridische gevolgen zijn niet evident.

In het klassieke systeem was het immers noodzakelijk dat de gebruiker zowel eigenaar was van de PC als licenties betaalde op het gebruik van de software die het mogelijk maakte de PC te gebruiken.

Bestaande modellen dienen bijgevolg vervangen te worden door de nieuwe modellen.

Gebruikersovereenkomsten zullen bijgevolg in belang toenemen.

Meer specifiek bedoel ik hierbij de algemene voorwaarden die door de bezoeker en of gebruiker van de website worden aangevinkt en dus als overeenkomst geldt.

Voor elke sector zullen er bepaalde aspecten zijn die specifiek in deze algemene voorwaarden dienen te worden opgenomen.

Het is dus van belang dat dienstenleveranciers op het internet hun risico’s indekken.

De typische licentie overeenkomsten zullen dus vervangen worden door gebruikersovereenkomsten waarbij specifieke clausules dienen te worden voorzien met betrekking tot betaling, garanties, aansprakelijkheidsbeperking, clausules met betrekking tot de gevolgen van inbreuk op het gebruik reglement op de website… Vervolgens zijn er uiteraard de gevolgen voor wat betreft de privacy en beveiligingsmaatregelen. Hoe zal de data worden beschermd? Recovery scenario? Dient de data geincrypteerd te worden? Welke internationale regels zijn van toepassing? Wie heeft welke intellectuele eigendom? Wie kan men in welk land aanspreken? Procedure voor een rechtbank of arbitrage? Is het bedrijf van de dienstenleverancier op langere termijn leefbaar? Wat gebeurt en ingeval van stopzetting, faillissement of overname?

Uiteraard zullen de overeenkomsten van de dienstenleveranciers onderling aan belang winnen. Wie levert welke dienst? Wie zal waarvoor aansprakelijk zijn?

Voor verdere vragen, kan je me gerust een email sturen of een afspraak maken

in Brussel of Sint-Truiden.

mailto:stephan@doukhopelnikoff.com?subject=Bloginfo

+3211766062

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*