NV art 633 BVBA art 332 Netto-actief minder dan helft maatschappelijk kapitaal, 1/4 maatschappelijk kapitaal. Algemene vergadering binnen 2 maanden na vaststelling verlies of had moeten vastgesteld worden. Opstellen bijzonder verslag. Vermelding van saneringsmaatregelen in verhouding met de hoegrootheid van …

Vennootschap Alarmbelprocedure Negatief Vermogen Read more »