Bevoegde Rechtbank voor geschillen betreffende merken en intellectuele eigendom. Koophandel

Bevoegdheid:

Krachtens artikel 574,18 ° is de Rechtbank van Koophandel is exclusief bevoegd, zelfs wanneer de partijen geen handelaars zijn, voor kennisname van vorderingen betreffende merken, met inbegrip van vorderingen betreffende de doorhaling van een collectief merk, en van vorderingen betreffende tekeningen of modellen, bedoeld door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005 goedgekeurd door de wet van 22 maart 2006, behalve deze die door dit verdrag worden voorbehouden aan de bevoegdheid van een ander rechtscollege.) <W 2007-05-10/33, art. 13, 2°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*