Bemiddeling

Toen ik mijn carrière begon als advocaat op 22 jarige leeftijd, was ik een idealist en wilde ik een bijdrage leveren aan een betere wereld. Die persoon ben ik nog steeds, en ik heb tientallen jaren van mijn leven gewijd aan het verbeteren van het leven van kansarmen.

In 2013 besloot ik een andere wending aan mijn carrière te geven. Na 27 jaar ervaring aan de balie en het pleiten voor rechtbanken, heb ik mij gespecialiseerd in bemiddeling. Ik ben ervan overtuigd van het grote nut van bemiddeling om conflicten te vermijden en op te lossen. Daarom heb ik ook een boek geschreven over dit onderwerp, toen ik in Afrika verbleef en Afrikaanse advocaten heb bijgestaan om conflicten te voorkomen en op te lossen, in plaats van conflicten te laten escaleren.

Opleiding van advocaten in bemiddeling.
Kampala. Uganda. Avocats sans Frontières. 2019

In 2019 werd ik internationaal erkend, voornamelijk door een internationale reeks over bemiddeling van mijn Indiase vriend en professioneel bemiddelaar Vikram Singh. Hij nodigde mij als eerste uit in een reeks van 70 internationale sprekers vanwege mijn ‘beautiful mind’, een van de grootste complimenten die ik in mijn leven heb mogen ontvangen.

Openingsconferentie Balie Bujumbura, Burundi over bemiddeling.